MENGENAI SAYA

My photo
1988-1994 = SRK St Gabriel KL 1995 = SM Taman Maluri KL 1996-1999 = SM Pandan Jaya KL 2000-2004 = Madrasah Miftahul Ulum Sri Petaling, KL (Sistem Pondok) 2005 = Madrasah Al-Attas Al-Arabiyyah Ulu Tiram, Johor 2006-2008 = Diploma Usuluddin, Kolej Pengajian Islam Johor MARSAH 2009- 2011 = Mansurah, Mesir Sekarang - Taman Daya, JB.

Blog Archive

Tuesday, January 19, 2010

Nahu : Sifat Wajib Ikut I'rab Mausufnya dan Ma'rifah atau Nakirah.


Sifat Wajib Ikut I’rab Mausufnya

Sifat wajib mengikut mausufnya dari segi i’rab. Maknanya, kalau mausufnya beri’rab marfu’, maka sifat juga mesti marfu’. Begitu juga halnya kalau mausuf itu dalam keadaan mansub atau majrur.

Kenapa tidak disebutkan i’rab majzum sekali?

Kerana mausuf tidak datang dalam i’rab majzum. Mausuf mesti berbentuk isim. Ini adalah satu kaedah nahwiyyah yang mesti kita ingat. Oleh kerana ia mesti isim, maka ia tidak datang dalam i’rab majzum.

Kita lihat contoh daripada al-Quran,

اشتروا بأيات الله ثمناً قليلاً
Mereka (orang-orang Musyrik) menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit.. surah at-Taubah ayat 9

Kalimah ثمنا adalah maf’ul bihi kepada fe’el didepannya. Kaedah nahwiyyah = semua maf’ul adalah mansub kecuali maf’ul lam yusamma fa’iluh (naib fa’il), maka i’rabnya adalah marfu’.

Dalam masa yang sama, ia adalah mausuf kepada قليلا . قليلا dalam ayat itu adalah sifat kepadanya. Oleh kerana ia adalah sifat kepada ثمنا yang mansub, maka ia pun secara automatik akan mengikut i’rab mausufnya. Pasal itu lah juga ia dinamakan tabi’, atau yang mengikut.

Begitulah juga kiasnya untuk i’rab mansub dan majrur.Sifat Wajib Ikut Mausuf Dari Segi Ma’rifah atau Nakirah

Kalau mausuf itu ma’rifah, maka sifatnya juga ma’rifah. Begitu juga halnya dengan nakirah. Kalau mausuf nakirah, sifat juga mesti nakirah.

Contoh kedua-duanya ma’rifah,

جاء زيدٌ الكريمُ

Zaidun adalah fa’il kepada fe’el sebelumnya. I’rabnya marfu’. Masa yang sama dia adalah mausuf kepada al-karimu.

Apa yang kita nak lihat?

Lihat pada kalimah Zaid. Ia adalah ’alam atau dalam istilah Bahasa Melayu dipanggil nama khas. Bila dia ’alam, maka automatik dia adalah ma’rifah.

Lihat pula kalimah al-karimu. Dia juga ma’rifah. Cuma dia bukan nama khas, bahkan kita mengenalinya sebagai isim yang ma’rifah dengan masuknya alif dan lam.

Kalau kita kata,

جاء زيدٌ كريمٌ boleh tak kita katakan karimun itu sifat kepada Zaidun?

Tidak boleh. Kerana ia bukan ma’rifah.Kalau bukan sifat, kenapa pula dibaca dengan i’rab marfu’?

Dalam situasi jumlah yang begini, kita boleh andaikan bahawa karimun adalah khobar kepada mubtadak yang mahzuf atau muqaddar. Seolah-olah kita kata,

جاء زيد هو كريم

Apa yang pasti, karimun bukan sifat kepada Zaidun.

Begitu juga kiasannya dengan jumlah yang kedua-duanya adalah nakirah. Wallahu a’lam. :)

No comments:

Post a Comment