MENGENAI SAYA

My photo
1988-1994 = SRK St Gabriel KL 1995 = SM Taman Maluri KL 1996-1999 = SM Pandan Jaya KL 2000-2004 = Madrasah Miftahul Ulum Sri Petaling, KL (Sistem Pondok) 2005 = Madrasah Al-Attas Al-Arabiyyah Ulu Tiram, Johor 2006-2008 = Diploma Usuluddin, Kolej Pengajian Islam Johor MARSAH 2009- 2011 = Mansurah, Mesir Sekarang - Taman Daya, JB.

Thursday, April 8, 2010

Perbahasan ringkas kalimah اللهم

Assalamualaikum.

Ini adalah respon kepada soalan salah seorang ustaz lughah tahun 1 Mansurah yang bertanyakan mengenai kalimah اللهم .


Dari segi makna

Imam al-Hafiz Jalaluddin as-Suyuti rahimahullah menyebut dalam kitabnya al-Itqan,

" Makna yang masyhur bagi kalimah اللهم adalah يا الله . Dihazafkan يا an-nida, dan diganti dengan ميم musyaddadah di akhirnya."

Abu Roja al-Utoridi rohimahullah berkata,

" Huruf ميم pada kalimah ini menghimpun 70 daripada nama-nama Allah."

Berkata pula Ibnu Zofar rahimahullah,

" Dikatakan bahawasanya ia adalah الاسم الأعظم . Beliau mendatangkan dalil dengan berkata bahawasanya kalimah 'الله ' menunjukkan kepada makna zat, sedangkan ميم pula menunjukkan makna 99 sifat Allah. Oleh kerana itulah berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, bahawa kalimah اللهم itu sendiri merangkumi semua doa. "

Berkata an-Nadhr bin Syamil rahimahullah,

" Barangsiapa yang berkata اللهم maka sesungguhnya dia telah berdoa kepada Allah dengan menyebut kesemua nama-Nya."


Dari Segi I'rab

Ia adalah munada mufrad. Seperti yang disebut di atas tadi, asalnya adalah يا الله . Lafaz jalalah adalah makrifah (bahkan ia adalah a'raful ma'arif). Oleh kerana lafaz jalalah adalah makrifah, maka ia akan menjadi mabni mengikut bagaimana ia dirafa'kan. Lafaz Allah dirafa'kan dengan dhommah, maka di sini di baca dengan اللهُ (Allahu).

Adapun huruf nida iaitu يا maka ia dihazafkan dan diganti dengan ميم musyaddadah.

Di dalam bahasa Arab, kita boleh i'rabkan seperti ini:

اللهم = منادى مفرد علم مضموم محذوف أداة الندا معوض عنها بالميم المشددة آخرا

Wallahu a'lamRujukan

1- al-Itqan fi Ulumil Quran oleh Imam Suyuti rahimahullah
2- I'rab al-Quranil Karim oleh Ustaz Doktor Muhammad Toyyib Ibrahim
3- al-Mu'jam al-Mufahras li alfazil Quranil Karim
4- Audohul masalik oleh Imam Ibnu Hisyam al-Misri rahimahullah