MENGENAI SAYA

My photo
1988-1994 = SRK St Gabriel KL 1995 = SM Taman Maluri KL 1996-1999 = SM Pandan Jaya KL 2000-2004 = Madrasah Miftahul Ulum Sri Petaling, KL (Sistem Pondok) 2005 = Madrasah Al-Attas Al-Arabiyyah Ulu Tiram, Johor 2006-2008 = Diploma Usuluddin, Kolej Pengajian Islam Johor MARSAH 2009- 2011 = Mansurah, Mesir Sekarang - Taman Daya, JB.

Blog Archive

Friday, January 1, 2010

Nahu : Kana dan Akhawatnya 1 : Amalan dan Pembahagian Fe'elAmalannya

Kana dan akhawatnya merafa'kan mubtadak dan dinamakan isimnya, (isim kana), dan menashabkan khabar (dinamakan khabar kana).

Misalnya jumlah @ ayat,

زيد قائم

Zaid = mubtadak
Qa-imun = khabar

Bila dimasukkan Kana padanya akan jadi

كان زيد قائما

Pada ketika ini Zaid masih lagi marfu' tapi bukan sebagai mubtadak. Ia adalah Isim Kana. Manakala qa-imun yang beri'rab rafa' berubah kepada qa-iman dengan i'rab nashab dan dinamakan Khabar Kana.

Pembahagiannya

Kana dan Akhawatnya ada 3 bahagian,

1) Yang beramal secara mutlak, yakni tidak diletakkan sebarang syarat untuk membolehkannya beramal. Ia ada 8 fe'el iaitu,

كان , أمسى , أصبح , أضحى , ظل , بات , صار , ليس


2) Yang beramal dengan syarat di dahului oleh nafi atau nahi. Ia ada 4 iaitu,

زال , برح , فتئ , انفكّ


Misal selepas nafi,

ما زال زيد قائما


Daripada al-Quran,

و لا يزالون مختلفين - Surah Hud : 118

I'rabnya,

لا - La Nafiah

يزالون - Fe'el mudhori' naqis, marfu' dengan isbat nun. Wau adalah isimnya.BUKAN FA'IL

مختلفين - Khabar fe'el naqis, nashab dengan ya.


Misal selepas nahi,

لا تزل ذاكرَ الموت

I'rabnya,

لا - La Nahiyah, mabni kerana ia adalah huruf.

تزل - Fe'el mudhori' naqis, i'rabnya jazam kerana masuk padanya huruf la nahiyah dan alamt jazamnya adalah sukun di akhirnya. Isimnya adalah dhomir yang mustatir (tersembunyi) padanya secara wajib iaitu 'anta'.

ذاكر - I'rabnya nashab kerana ia adalah khabar kepada fe'el naqis. Alamat nashabnya adalah fathah zahirah (yang nampak di akhirnya). Dia juga adalah mudhof kepada kalimah selepasnya.

الموت - Majrur kerana ia adalah mudhof ilaih kepada 'zakir' dan alamat jarnya adalah kasrah zahirah.

Peringatan - Fe'el زال yang dimaksudkan adalah yang mudhori'nya atas wazan yazaalu, bukan yaziilu kerana yaziilu adalah fe'el yang tam (sempurna) dan bukan naqis. Bukan juga atas wazan yazuulu. Slia rujuk mu'jam untuk melihat perbezaan makna antara ketiga-tiga fe'el tadi. :)

3) Yang Beramal Dengan Syarat Didahului Oleh ما Masdariyah Zhorfiyyah

Fe'elnya hanya satu, iaitu دام . Misalnya firman Allah,

ما دمتُ حيّا Surah Maryam : 31

I'rabnya,

ما - Ma Masdariyyah Zhorfiyyah

دمت- Fe'el madhi naqis, mabni 'alas sukun. تُ adalah isimnya.

حيّا - Nashab kerana ia adalah khabar fe'el naqis. Alamatnya fathah zahirah.

Dinamakan ما ini sebagai Masdariyyah kerana ia mengandungi makna masdar. Dinamakan Zhorfiyyah pula kerana ia adalah ganti kepada makna zorof zaman, iaitu 'muddah' atau tempoh.

ما دمت حيا = مدة دوامي حيا

Wallahu a'lam

8 comments:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. Mengapa البر dalam ayat 177 surah albaqarah mansub, tapi dalam ayat 189 marfu'?

    ReplyDelete