MENGENAI SAYA

My photo
1988-1994 = SRK St Gabriel KL 1995 = SM Taman Maluri KL 1996-1999 = SM Pandan Jaya KL 2000-2004 = Madrasah Miftahul Ulum Sri Petaling, KL (Sistem Pondok) 2005 = Madrasah Al-Attas Al-Arabiyyah Ulu Tiram, Johor 2006-2008 = Diploma Usuluddin, Kolej Pengajian Islam Johor MARSAH 2009- 2011 = Mansurah, Mesir Sekarang - Taman Daya, JB.

Blog Archive

Sunday, January 17, 2010

Nahu : Bab Tawabi' - Sifat (Bhgn 1 -Takrif dan Tujuan Didatangkan)

Assalamualaikum wrt

Saya mendapat soalan daripada sahabat saya di chatbox yang meminta supaya diterangkan mengenai tabi' dan matbu' serta contoh-contohnya. Sebagai respon, InsyaAllah saya cuba menerangkan sekadar mampu.

Saya akan menerangkan secara bersiri, mengikut turutan pembahagian jenis tawabi', insyaAllah.


Takrif Tabi'

1. Dari segi bahasa – ikut, mengikut

2. Dari segi istilah nahu

Imam Ibnu ‘Aqil rahimahullah di dalam kitabnya Syarhu Ibni Aqil menakrifkan tabi’ sebagai isim yang berkongsi i’rab isim sebelumnya secara mutlak.

Syeikh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid hafizahullah pula, di dalam kitabnya ‘Uddatu as-Saliki Ila Tahqiq Audohi al-Masalik (Syarah Kepada Audoh Masalik oleh Imam Ibnu Hisham rahimahullah) memberi takrifan yang lebih kurang sama dengan Imam Ibnu ‘Aqil rahimahullah.

Adapun Imam Nuruddin as-Sanhuri rahimahullah (wafat 889 H) di dalam kitabnya Syarhu al-Ajurrumiyyah fi Ilmi al-Arabiyyah pula menukilkan takrifan Imam Ibnu Hajib (di dalam Syarh al-Kafiah) dengan berkata ‘Tabi’ adalah setiap kalimah yang kedua yang mengikut i’rab kalimah sebelumnya daripada satu wajah.

Sekadar pengetahuan saya yang amat sedikit ini, saya lebih cenderung kepada takrifan Imam Ibnu Hajib rahimahullah kerana terkadang sifat atau na’at yang juga salah satu daripada tawabi’ yang lima datang dalam bentuk fe’el, dan bukan isim. Misalnya

جاء رجل رأيته أمس

Dalam ayat ini, jumlah fe’liyyah khobariyyah iaitu رأيته adalah sifat kepada kalimah رجل yang nakirah. Terjemahnya “Telah datang seorang lelaki yang aku melihatnya semalam”

Wallahu a’lam.


Pembahagian Tawabi’

Tawabi’ (kalimah jamak kepada tabi’) ada 5 bahagian (mengikut Imam Ibnu ‘Aqil rahimahullah) :

i) Na’at @ Sifat
ii) Taukid
iii) Atof Bayan
iv) Atof Nasaq
v) Badal


Sifat @ Na’at (Lepas ini saya lebih selesa menggunakan sifat kerana ia lebih masyhur digunakan di nusantara berbanding na’at)

Sifat adalah setiap tabi’ yang datang untuk menyempurnakan matbu’nya dengan menerangkan,

1) salah satu daripada sifat-sifat matbu’ itu.

Misalnya ,

مررتُ برجلٍ كريمٍ

Aku berjalan bersebelahan seorang yang mulia. Mulia itu adalah sifat kepada lelaki tadi. Lelaki itu adalah matbu’ (yang diikut i’rabnya) dan dalam keadaan ini ia dinamakan mausuf atau man’ut (yang disifatkan). . Karimun adalah tabi’, dan ia dinamakan sebagai sifat atau na’at.

2) sifat-sifat yang berkaitan dengan matbu’

Misalnya,

رأيتُ رجلاً كريماً أبوه
Aku melihat seorang lelaki yang ayahnya mulia (boleh juga diterjemah pemurah)

Sifat karim atau mulia itu bukan sifat lelaki tadi. Bahkan ia adalah sifat kepada ayahnya. Kenapa dibaca kariman dengan i’rab mansub? Kerana ia adalah sifat kepada rajulan. Dalam jumlah ini, rajulan i’rabnya mansub kerana ia menjadi maf’ul bihi kepada fe’el roaitu. Seperti yang dikatakan tadi, sifat adalah tabi’ dan tabi’ mesti mengikut i’rab matbu’nya. Oleh kerana itulah dibaca dengan kariman. :)

Antara Tujuan Didatangkan Sifat

1) Untuk memberi makna takhsis (pengkhususan)

Misalnya,

جاء زيد الخيّاط
Telah datang oleh Zaid yang mahir menjahit


2) Memberi makna madah (pujian)

Misalnya firman Allah,

بسم الله الرحمن الرحيم
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani


3) Memberi makna zam (celaan)

Misalnya firman Allah

فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
Maka mintalah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam


4) Memberi makna tarahhum (kasihan)

Misalnya

مررتُ بزيد المسكين
Aku berjalan bersebelahan Zaid yang miskin (dengan nada kasihan)


5) Memberi makna ta’kid (Menguatkan makna ayat)

Misalnya firman Allah

فإذا نفخ في الصور نفخةٌ واحدةٌ
Maka apabila ditiup sangkakala dengan tiupan yang sekali (sahaja). Surah al-Haqqah ayat 13.

Wallahu a’lam.

1 comment: