MENGENAI SAYA

My photo
1988-1994 = SRK St Gabriel KL 1995 = SM Taman Maluri KL 1996-1999 = SM Pandan Jaya KL 2000-2004 = Madrasah Miftahul Ulum Sri Petaling, KL (Sistem Pondok) 2005 = Madrasah Al-Attas Al-Arabiyyah Ulu Tiram, Johor 2006-2008 = Diploma Usuluddin, Kolej Pengajian Islam Johor MARSAH 2009- 2011 = Mansurah, Mesir Sekarang - Taman Daya, JB.

Blog Archive

Tuesday, January 26, 2010

Nahu : Sifat Boleh Datang Dalam Bentuk Jumlah Khabariyyah

Jumlah juga boleh jadi sifat sepertimana dia boleh menjadi khabar atau hal. Namun dalam keadaan ini, ia harus ditakwil sebagai nakirah. Oleh kerana itulah, mausuf kepada jumlah yang menjadi sifat mestilah berbentuk nakirah.

Contoh jumlah yang jadi sifat :

جاء رجلٌ لباسُه جميلٌ

Telah datang seorang lelaki yang pakaiannya cantik

Cuba kita perhatikan,

i) Kalimah rajulun adalah nakirah
ii) Libasuhu jamilun adalah jumlah (dalam bentuk ismiyah khabariyyah).
iii) Berdasarkan pemerhatian saya yang dhaif ini, saya menambah syarat yang ketiga iaitu mesti ada dhomir yang kembali kepada mausuf, baik berbentuk zahir atau muqaddar. Dalam contoh diatas ia adalah zohir.

Kemudian, kita takwilkan jumlah diatas sebagai nakirah, maka ia akan menjadi sifat kepada rajul.

Berbeza pula dengan jumlah di bawah ini,

جاء الرجلُ لباسُه جميلٌ

Kalimah ar-rojul bukan nakirah kerana ia dimasuki alif lam. Jadi jumlah selepasnya tidak boleh menjadi sifat kepadanya. Bahkan dalam keadaan ini, kita boleh meng’irab jumlah itu sebagai hal kepada ar-rojul. Ini kerana jumlah yang datang selepas isim makrifah biasanya boleh di’irab sebagai hal dan isim itu dijadikan zul hal atau sohibul hal.

Jumlah tolabiyyah tidak boleh jadi sifat

Di atas saya ada mengatakan bahawa jumlah khobariyyah boleh jadi sifat. Saya mengaitkan perkataan khobariyyah kerana jumlah boleh juga datang dalam bentuk tolabiyyah, seperti,

جاء رجلٌ اضْرِبْه

Idrib adalah fe’el amar dan fe’el amar memberi makna tolab (permintaan). Maka ia tidak boleh menjadi sifat kepada isim nakirah sebelumnya.


Wallahu a'lam

No comments:

Post a Comment