MENGENAI SAYA

My photo
1988-1994 = SRK St Gabriel KL 1995 = SM Taman Maluri KL 1996-1999 = SM Pandan Jaya KL 2000-2004 = Madrasah Miftahul Ulum Sri Petaling, KL (Sistem Pondok) 2005 = Madrasah Al-Attas Al-Arabiyyah Ulu Tiram, Johor 2006-2008 = Diploma Usuluddin, Kolej Pengajian Islam Johor MARSAH 2009- 2011 = Mansurah, Mesir Sekarang - Taman Daya, JB.

Wednesday, March 30, 2011

Nahu (Terjemahan Nahu Wadih) - Juzuk-juzuk Dalam Jumlah


Juzuk jumlah


Kita telah mengetahui pada perbincangan yang lepas bahawa jumlah mufidah itu tersusun daripada juzuk-juzuk yang terdiri daripada beberapa kalimah. Sekarang, marilah sama-sama kita ketahui pembahagian kalimah pula.

Cuba kita perhatikan betul-betul terhadap jumlah-jumlah yang diberikan. Kita akan dapati bahawa kalimah Ibrahim , Ismail , al-fallah [para petani], adalah lafaz-lafaz yang digunapakai untuk manusia.

Perhatikan pula kalimah Al-hishon [kuda] , al-qittu [anak kucing], asy-syaah [kambing biri-biri] , ia adalah lafaz-lafaz yang digunapakai untuk beberapa jenis haiwan.

Kalimah al-Qamh [ gandum], al-ful [kacang] , al-sya'ir [barli] adalah lafaz-lafaz yang digunakan untuk menunjukkan beberapa jenis-jenis tanaman. Al-hujrah [bilik], al-safinah [kapal], al-maa' [air] pula adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan beberapa jenis benda yang kaku. Kalimah al-nasihah [nasihat], al-nur [cahaya] dan al-safar [permusafiran] adalah lafaz yang menunjukkan pelbagai lagi makna yang lain. Oleh kerana itu, setiap kalimah ini dinamakan pula sebagai ISIM (kata nama). Begitulah juga dengan setiap kalimah yang kita gunakan untuk manusia, haiwan, tumbuhan, benda-benda jamid (kaku) atau apa sahaja.


Sekarang mari kita lihat semula kepada jumlah-jumlah tadi. Kita akan menjumpai setiap satu daripada kalimah rokiba [telah menunggang], yudaa'ibu [sedang bermain-main], ta'kulu [sedang makan] dan kesemuanya menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa-masa tertentu. Lafaz 'rokiba' misalnya, ia menunjukkan kepada perbuatan menunggang yang telah dilakukan pada masa sebelumnya. Lafaz yuda'ibu pula menunjukkan perbuatan bermain-main atau bergurau pada masa sekarang atau akan datang. Begitulah seterusnya yang boleh kita hurai sendiri terhadap kalimah yang lain. Oleh kerana itulah dinamakan semua kalimah daripada jenis ini sebagai fe'el (kata kerja).

Dan apabila kita memerhatikan pula terhadap 3 jumlah yang terakhir, maka kita akan menjumpai kalimah في , على dan هل . Kalimah-kalimah ini sekiranya dituturkan begitu sahaja (tanpa memasukkan kalimah sokongan yang lain) maka maknanya tidak akan dapat kita fahami secara sempurna. Namun apabila ianya digunakan di dalam jumlah, maka barulah kita boleh memahami maknanya dengan sempurna. Ketiga-tiga kalimah yang diberikan dalam contoh jumlah tadi dinamakan sebagai Huruf. Demikian juga semua kalimah yang sama jenis dengannya.

Sunday, March 20, 2011

Nahu (Terjemahan Nahu Wadih) - Mengenali Jumlah Mufidah

[Untuk Peringkat Ibtida-i ]
Mengenali Jumlah Mufidah

Apabila kita perhatikan kepada tarkib (susunan kalimah) pada nombor yang pertama, kita dapati ianya tersusun daripada dua kalimah, yang pertama [al-bustanu], dan yang kedua [jamilun].

Sekiranya kita melihat kepada perkataan pertama sahaja iaitu [ al-bustanu] maka kita tidak dapat memahami melainkan hanya satu makna yang tidak cukup untuk digunakan tujuan perbualan. Begitu juga keadaannya sekiranya kita hanya menggunakan kalimah kedua iaitu [jamilun].

Namun, apabila sahaja kita menghimpunkan kedua-dua kalimah tersebut seperti yang dapat kita lihat dalam contoh jumlah (ayat) yang pertama, iaitu [ al-bustanu jamilun, Kebun itu cantik] maka kita dapat memahami makna dan faedahnya secara sempurna, iaitu menyifatkan kebun tersebut dengan sifat cantik.

Oleh kerana itulah susunan sebegini dinamakan Jumlah Mufidah, iaitu ayat memang memberi faedah (boleh difahami). Setiap satu antara dua kalimah itu dikira sebagai satu juzuk daripada jumlah tadi. Demikianlah juga yang boleh kita katakan terhadap contoh-contoh jumlah lain yang telah diberikan.

Dengan penjelasan ini, kita dapati bahawa menggunakan satu kalimah sahaja tidak memadai untuk tujuan perbualan. Ia mesti tersusun daripada sekurang-kurangnya dua kalimah ataupun lebih, sehinggalah orang lain yang kita tujukan kata-kata kita kepadanya boleh memahami ayat kita dengan sempurna.

Adapun kalimah-kalimah seperti قم , اجلس , تكلم walaupun pada zahirnya dilihat seperti hanya satu kalimah yang boleh difahami, namun pada hakikatnya ia bukanlah satu kalimah sahaja.Sebenarnya ia terdiri daripada dua kalimah, yang salah satunya dilafazkan iaitu [qum – berdirilah] manakala kalimah yang lagi satu tidak dilafazkan iaitu [anta – kamu]. Ia boleh difahami oleh si pendengar itu sendiri walaupun tidak dilafazkan.