MENGENAI SAYA

My photo
1988-1994 = SRK St Gabriel KL 1995 = SM Taman Maluri KL 1996-1999 = SM Pandan Jaya KL 2000-2004 = Madrasah Miftahul Ulum Sri Petaling, KL (Sistem Pondok) 2005 = Madrasah Al-Attas Al-Arabiyyah Ulu Tiram, Johor 2006-2008 = Diploma Usuluddin, Kolej Pengajian Islam Johor MARSAH 2009- 2011 = Mansurah, Mesir Sekarang - Taman Daya, JB.

Tuesday, December 29, 2009

Ulum al-Quran - Pendirian Imam as-Syaukani Mengenai Ilmu Munasabat


Saya mendapat soalan di chatbox,

Salam.akhi leh tak terangkan semula u.quran m/s 12 - 13


Respon terhadap soalan ustazah kuliah Usuluddin tahun 2 mengenai perbahasan awal di dalam Madah Ulum al-Quran, iaitu Ilmu Munasabat.

Para ulama tafsir ada yang bersetuju dengan kewujudan ilmu munasabat dan ada juga yang menegahnya.

Penegahan Adalah Bukan Secara Mutlak

Ulama yang menegah ilmu munasabat ini, mereka tidak menegahnya secara mutlak. Mereka menegah adanya hubungan atau munasabah di antara ayat-ayat yang diturunkan dalam maudhu’ yang berbeza atau tujuan yang berlainan.

Dengan ini, mafhum yang boleh kita fahami adalah ulama yang menegah ilmu munasabat ini mengharuskan jka berlakunya munasabah pada ayat-ayat yang berkisar satu maudhu’ atau perkara yang sama.


Muallif kitab, as-Syeikh Dr Rifai Abid hafizahullah (beliau seperti majoriti para mufassirin bersetuju dengan ilmu munasabat) memberi pencerahan seperti berikut,

” Dan untuk menerangkan dengan دليل تطبيقي akan benarnya pendapat kami, (marilah) kita membaca tulisan Imam as-Syaukani rahimahullah (di dalam kitab tafsirnya iaitu Fathu al-Qadir). Beliau adalah antara ulama tafsir yang paling kuat menentang ilmu munasabat. Beliau berpendapat bahawa ulama yang menyertakan ilmu munasabat di dalam tafsiran mereka telah membuang masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Sedangkan dalam masa yang sama kita dapat melihat beliau banyak sekali menghubungkait atau memunasabahkan antara ayat-ayat atau surah-surah dalam lingkungan maudhu’ yang sama.

Berdasarkan perkara ini, sekali lagi dapatlah kita ketahui bahawa kalam beliau (Imam as-Syaukani) mengenai tegahan bukanlah secara total. Beliau hanya menegah jika dihubungkaitkan ayat-ayat yang bukan dalam satu maudhu’ yang sama.”

Contoh Tafsiran Imam as-Syaukani rahimahullah Yang Terkandung Padanya Ilmu Munasabat

Beliau berkata dalam kitab tafsirnya mengenai firman Allah,

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم و أوفوا بعهدي أوف بعهدكم و إياي فارهبون

“ Ketahuilah bahawa kebanyakan para mufassirin telah memdatangkan ilmu yang menyusahkan. Mereka terjun ke dalam lautan yang mereka sendiri tidak mampu berenang padanya. Mereka menghabiskan masa mereka pada satu disiplin ilmu yang tidak berfaedah. Bahkan mereka membahayakan diri mereka dengan kata-kata yang hanya mengikut pendapat mereka semata-mata yang juga sebenarnya ditegah berbuat demikian pada perkara-perkara yang berkaitan dengan kitab Allah.

Mereka ingin mendatangkan munasabah antara ayat-ayat al-Quran yang indah susunannya. Mereka mendatangkan beban yang menyebabkan sesetengah ulama tafsir berlepas diri daripadanya. (Seolah-olah) mereka menganggap mengangkat kalam bulaghak melebihi kalam Allah. Sehingga mereka membuat penulisan khusus untuk Ilmu Munasabat ini. Mereka menjadikannya sebagai tujuan paling utama dalam penulisan mereka seperti yang dilakukan oleh (imam) al-Buqa’i (rahimahullah) dan yang lebih dahulu daripadanya dalam tafsir-tafsir mereka.

Perkara ini benar-benar memeranjatkan ulama-ulama yang tahu (dengan tidak wajarnya ilmu ini). Ini adalah kerana al-Quran ini diturunkan secara berperingkat mengikut kejadian dan peristiwa yang membawa kepada penurunan ayatnya. (Hal ini berlaku) sejak turunnya wahyu kepada Rasulullah s.a.w sehinggalah Baginda wafat.

Semua orang yang berakal (1) tidak meragui bahawa peristiwa-peristiwa yang membawa kepada turunnya mana-mana ayat al-Quran itu adalah berbeza mengikut iktibar masing-masing. Bahkan terkadang (turunnya ayat itu adalah untuk menerangkan) perkara yang tanaqud (berlawanan). Misalnya ayat yang mengharamkan satu perkara yang sebelumnya dihalalkan. Atau menghalalkan satu perkara yang sebelumnya diharamkan. Atau mengisbatkan satu perkara kepada seseorang atau ramai yang berbeza dengan apa yang diisbatkan kepada mereka sebelumnya.

Terkadang ayat itu berkenaan kaum Muslimin dan terkadang berkenaan kafirin. Terkadang mengenai kaum sebelumnya dan terkadang mengenai orang yang hadir. Terkadang mengenai ibadah dan terkadang mengenai muamalah. Terkadang mengenai targhib dan terkadang tarhib. Terkadang memberi peringatan (inzar) dan terkadang memberi perkhabaran gembira. Terkadang pada urusan dunia dan terkadang akhirat dan seterusnya..... Maka al-Quran ini diturunkan dengan berbeza-beza maudhu’ Oleh kerana itu bagaimana mungkin akal yang waras boleh menerima munasabah antara anggur dan ikan paus, air dengan api atau seumpanya." Tamat kalam Imam as-Syaukani.

Catatan saya – Kalau kita rujuk kepada tulisan asal dalam bahasa Arab, kita dapat melihat keindahan uslub bahasa yang digunakan oleh Imam as-Syaukani. Perkataan yang saya terjemah dengan ’terkadang’ di atas datang dalam bahasa Arabnya dengan pelbagai wajah. Iaitu تارة , حينا , وقتا , آونة , طورا , dan مرة .

Panjang kalam Imam as-Syaukani mengenai maudhu’ di atas. Kemudian beliau mengakhirinya dengan kata-kata beliau,

” Hanyasanya saya menyebut perbahasan ini di sini kerana kalamnya berpindah kepada Bani Israil setelah sebelumnya mengenai Abu al-Basyar iaitu Baginda Adam a.s. Kalau ada yang bertanya bagaimana boleh kita munasabahkan ayat ini dengan ayat sebelumnya (perihal Nabi Adam a.s)? Saya (Imam as-Syaukani) jawab, ”La kaifa” (Tidak timbul soal ‘bagaimana’)”

Catatan saya – Dalam muka surat 14-15 muallif hafizahullah ada mendatangkan sebahagian wajah munasabah yang disebutkan oleh Imam as-Syaukani sendiri di dalam tafsirnya (Boleh rujuk kitab).

Wallahu a’lam.(1) Makna 'aqil seperti dalam kitab adalah – كل عاقل أي فضلا عن عالم

1 comment: